Kerktijd

Ontwikkeling Kerktijd.nl

Aan het begin van de corona crisis ontstond in veel kerken de vraag hoe men om kon gaan met de beperking van het aantal bezoekers in kerkdiensten. Om de kerken in Nederland te ondersteunen heeft The Code Crowd: kerktijd.nl ontwikkeld

Om voor deze vraag een oplossing te bieden is kerktijd.nl ontwikkeld. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor de corona crisis en biedt kerken en kerkgenootschappen de mogelijkheid om op een eerlijke manier de leden uit te nodigen voor kerkdiensten.

Kerkleden kunnen zich, via een speciaal voor hun gemeente gemaakte link, aanmelden en aangeven dat ze graag uitgenodigd willen worden voor kerkdiensten. Hierbij is het mogelijk om voorkeuren aan te geven voor ochtend- of avonddiensten en het aantal personen dat mee gaat naar de dienst. Zo kunnen gezinnen zich in één keer aanmelden.

Voor kerken is het mogelijk in hun eigen omgeving kerkdiensten aan te maken en het aantal beschikbare plaatsen voor de diensten aan te geven. Het systeem zal aangemelde gemeenteleden op een eerlijke manier uitnodigen. De leden ontvangen een uitnodiging en kunnen aangeven of ze de dienst waarvoor ze uitgenodigd zijn willen bezoeken of verhinderd zijn. Mocht een uitgenodigde persoon aangeven niet naar de dienst te kunnen dan nodigt het systeem automatisch de volgende persoon uit.

Zo worden alle mogelijke plaatsen gevuld in een tijd waar minder mensen een dienst mogen bezoeken. Iedereen komt zo eerlijk aan de beurt, en het afmelden voor een dienst heeft geen invloed op de kansen om voor een volgende dienst uitgenodigd te worden.